Dezvoltarea localităţilor în ultimii ani s-a făcut în mare parte cu sprijinul banilor europeni. Fie că a fost vorba de alimentări cu apă, canalizare ori staţii de epurare, reparaţiile şi dotările din şcoli, grădiniţe ori unităţi sanitare, drumuri sau clădiri de patrimoniu, toate au avut la bază un proiect cu finanţare europeană.[poll id=”41″]