Termeni și condiții

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.radioresita.ro implica acceptarea Termenilor si Conditiilor de utilizare care sunt detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune conditii a site-ului www.radioresita.ro, va recomandam sa cititi cu atentie aceasta sectiune.

Despre noi

Site-ul www.radioresita.ro este administrat de Societatea Româna de Radiodifuziune, cu sediul în Bucuresti, str. Gen. Berthelot nr.60-64, sector 1, cod fiscal RO8296093, cont nr. RO25 RNCB 0072 0208 0517 0001 deschis la BCR Sector 1.

Societatea Româna de Radiodifuziune este înregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 5772/13.08.2007.

Site-ul www.radioresita.ro, numit în continuare si Serviciu, este prezentat ”asa cum este” (”as is”), fara nicio garantie, obligatie sau raspundere fata de utilizatorii finali sau fata de terti, cu exceptia obligatiilor prevazute de legislatia în vigoare. Radio Resita îsi desfasoara activitatea cu respectarea completa a obligatiilor legale.

Radio Resita pastreaza în totalitate si în mod unilateral dreptul de a adauga, sterge, modifica, folosi toate materialele, datele si informatiile continute la orice moment de Serviciu, inclusiv cele adaugate de utilizatorii finali sau asociate comportamentului lor în cadrul Serviciului.

Utilizator final este orice persoana care acceseaza orice pagina sau resursa din cadrul Serviciului, indiferent daca este sau nu utilizator înregistrat.

Drepturile de autor pentru acest site sunt detinute de Radio Resita, niciun material continut neputând fi reprodus integral sau partial fara acordul scris prealabil.

Detaliile produselor, proiectelor, evenimentelor si ale serviciilor Radio Resita prezentate în cadrul Serviciului sunt oferite cu titlu informativ si pot suferi modificari neanuntate.

De asemenea, imaginile, clipurile video si celelalte resurse media sunt prezentate în cadrul Serviciului cu titlu de exemplu.

Prin accesarea Serviciului, utilizatorul final se angajeaza sa nu creeze nicio dauna sanctionata ca atare de legislatia româna catre Radio Resita sau catre oricare persoana fizica sau juridica.

Acesti Termeni si Conditii de folosire se aplica pe termen nelimitat de la prima accesare a Serviciului. Ei pot fi modificati de Radio Resita în orice moment, fiind recomandat ca utilizatorul sa verifice la fiecare accesare versiunea curenta, marcata prin ”Data ultimei modificari”.

Radio Resita încearca sa-si îmbunatateasca serviciile si va invita sa contactati contact@radioresita.ro pentru orice probleme si îmbunatatiri legate de Serviciu sau de acesti Termeni si Conditii.

Utilizarea site-ului

În timpul utilizarii site-ului www.radioresita.ro si a serviciilor sale, dvs., utilizatorul, va angajati sa respectati legile în vigoare si sa nu desfasurati activitati de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna functionare a site-ului, a serverului, securitatea informatiilor etc.; va angajati sa nu modificati, copiati, distribuiti, transmiteti, afisati, publicati, reproduceti, creati produse derivate sau sa vindeti orice fel de informatii sau servicii obtinute prin intermediul site-ului; va angajati sa suportati orice costuri aditionale legate de utilizarea site-ului – cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice si de servicii Internet.

Continut si drepturi de autor

Numele site-ului www.radioresita.ro si însemnele grafice afisate aici sunt marci înregistrate ce apartin Radio Resita si nu pot fi folosite sau copiate fara acordul scris al proprietarului.

Continutul site-ului www.radioresita.ro (texte, imagini, elemente de grafica web, elemente grafice, scripturi etc.) este proprietatea Radio Resita si a partenerilor si furnizorilor acestuia, fiind protejat de Legea drepturilor de autor si de alte legi privind dreptul de proprietate intelectuala. Puteti reproduce sau utiliza fragmente de text sau elemente grafice prezente pe site numai daca ne cereti, în prealabil, acordul scris pentru a o face.

Politica de confidentialitate si date cu caracter personal

Radio Resita poate colecta de la dumneavoastra date cu caracter personal (prin care puteti fi identificat), dar numai cu acordul dumneavoastra, în formularele în care confirmati acordul cu Termenii si Conditiile de pe site.

Folosim datele cu caracter personal colectate în urmatoarele scopuri:

Pentru a ne asigura ca site-ul Radio Resita raspunde nevoilor dumneavoastra.
Pentru a livra serviciile noastre online, cum ar fi, dar fara a se limita, la produse editoriale, produse media, s.a.m.d.

Radio Resita colecteaza informatii si le prelucreaza în date statistice despre ce pagini accesati în interiorul site-ului, inclusiv adresa IP de la care site-ul este vizitat. Radio Resita poate folosi, în cadrul site-urilor, cookies.

Radio Resita poate dezvalui datele cu caracter personal catre terti daca acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de buna credinta în care aceste actiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea si apararea drepturilor Radio Resita declarate sau implicite în prezentii Termeni si conditii.

Atunci când Radio Resita este solicitata legal sa furnizeze date cu caracter personal, vor fi dezvaluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitarii.

Radio Resita nu vinde, distribuie, schimba sau închiriaza date cu caracter personal catre terti.

Persoana care a trimis date cu caracter personal catre Radio Resita are urmatoarele drepturi, conform Legii nr.677/2001:

 • Dreptul la informare (art.12).
 • Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Radio Resita.
 • Dreptul la interventie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si în mod gratuit, urmatoarele:
  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;
  • transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
  • notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. i) si ii).
  • dreptul la opozitie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.
 • Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost încalcate.
  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).
  Limitarea raspunderii

Radio Resita si furnizorii/partenerii sai nu pot fi trasi la raspundere pentru nici un fel de daune, indiferent de natura acestora, ca rezultat al utilizarii site-ului si a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, sau ca urmare a imposibilitatii utilizarii acestora. Desi face toate eforturile în acest sens, Radio Resita nu garanteaza ca functionarea site-ului si a serverelor va fi neîntrerupta si lipsita de erori, ca utilizarea site-lui este lipsita de riscuri (virusi, alte elemente sau actiuni care pot provoca daune, specifice Internetului si tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securitatii informatiilor), ca informatiile furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte si la zi (inclusiv disponibilitatea cartilor si altor produse prezentate în site).

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile utilizatorilor Serviciului si ale Radio Resita prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate în conformitate cu legea româna în vigoare. Orice litigiu nascut din sau în legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca româna competenta aflata în raza teritoriala a municipiului Bucuresti.