Păduri şi arbori pentru oameni. Direcţia silvică a judeţului Caraş-Severin a declanşat cel mai important eveniment al anului – campania de împăduriri

26luna-plantarii-arborilor-impadurim-romania-intinerim-romania

A devenit o tradiţie că în fiecare an la sosirea primăverii, pădurarii să organizeze “Luna Plantării Arborilor”. Anul acesta, manifestarea are loc în perioada 15 martie – 15 aprilie.

Luna Plantării Arborilor este unul din cele mai importante evenimente silvice şi ecologice, reprezentând o modalitate de sensibilizare a publicului şi a factorilor decizionali, cu privire la importanţa pădurilor, a rolului lor esenţial în menţinerea echilibrului ecologic. Această sărbătoare îşi are începuturile încă din anul 1872, când a debutat organizarea sărbătorii sădirii arborilor în SUA, ca o consecinţă firească a accentuării despăduririlor.

În România, acţiunea silvicultorilor datează din anul 1936 şi a fost lansată sub denumirea de „Luna plantării arborilor”, la iniţiativa silvicultorului Marian Drăcea, înalt funcţionar în Ministerul Domeniilor. În timpul celui de-al doilea război mondial, acţiunea a fost întreruptă, fiind reluată în 1964 sub titulatura de „Luna Pădurii” până în anul 2008, odată cu reeditarea noului Cod Silvic – Legea nr. 46/2008, când se revine la vechea denumire, respectiv „Luna plantării arborilor “, egida sub care se desfăşoară aceste manifestări.

La acest eveniment participă personalul silvic, elevi, studenţi, precum şi membrii ai comunităţilor rurale şi urbane. În această lună au loc diverse acţiuni, dar cea mai importantă constă în plantarea de puieţi. În campania de împăduriri din primăvara anului 2015 Direcţia Silvică a judeţului Caraş-Severin va planta integral 260 ha, din care completări pe 62 ha şi va utiliza 1.250.000 de puieţi din specii precum: brad, molid, stejar, gorun, paltin, frasin, fag, nuc, cireş, salcâm, etc.

De altfel, „Luna plantării arborilor” este o sărbătoare dedicată reînvierii naturii, iar sădirea arborilor, pe lângă componenţa economică, reprezintă şi continuarea ciclului vieţii. De aceea, de pădure trebuie avut întotdeauna grijă, pentru că, aşa cum spunea ilustrul silvicultor Marian Drăcea, „Nu putem uita pădurea, care în ultimă analiză este izvorul sănătăţii noastre trupeşti şi sufleteşti, izvorul energiei româneşti, ea reprezintă, în ultimă instanţă, liniştea, belşugul şi tăria neamului”. Iubirea şi grija pentru pădure trebuie sădită în fiecare dintre noi, de pădure trebuie să aibă grijă fiecare român, nu numai silvicultorii.

Şi asta pentru că cele 6 milioane de hectare de păduri ale României sunt uriaşe filtre pentru atmosfera poluată, producând anual peste 30 de milioane de tone de oxigen şi consumând peste 40 de milioane de tone de bioxid de carbon, un hectar de pădure purificând într-un an 18 milioane de metri cubi de aer şi reţinând pe frunzele arborilor 80 de tone de praf, funingine, zgură şi alte substanţe nocive. Deci, pădurea este o uriaşă uzină de oxigen, dar şi un important izvor de apă, pentru că în cursul unui an, un hectar de pădure poate reţine în sol peste 6 mii de metri cubi de apă, cantitate echivalentă cu consumul anual de apă a 70 de persoane din mediul urban.

Pădurea sprijină enorm agricultura prin perdelele sale de protecţie ce asigură sporirea umidităţii atmosferei în zona culturilor agricole. De asemenea, pădurile atenuează inundaţiile, înlăturând formarea torenţilor, eroziunile solului, împiedică formarea râpelor, opresc mişcarea nisipurilor zburătoare, diminuează şi slăbesc forţa vânturilor, ajută la înmagazinarea apei în solul câmpurilor şi măresc astfel recolta de cereale.

Şi, nu în ultimul rând, pădurea este cea care veghează asupra sănătăţii omului, datorită efectelor benefice pe care le are asupra mediului în care trăim, ea contribuind şi la ionizarea aerului, distruge microbii prin emanaţii de fitoncide, asigură apă limpede şi curată, deţine funcţii estetice deosebite. Pe scurt, pădurea îl ocroteşte pe om şi contribuie la creşterea calităţii vieţii.

Manifestarea deschiderii va avea un caracter practic şi se va desfăşura pe raza Ocolului Silvic Oţelu-Roşu, marţi, 17 martie.

Cu acest prilej, la nivel judeţean, vor avea loc simpozioane, informări, conferinţe pe probleme actuale şi de viitor referitoare la fondul forestier, regimul silvic, legislaţie silvică, etc. Se organizează concursuri şi competiţii de diferite forme având ca temă principală pădurea, cu participarea în special a copiilor şi tinerilor. Vor fi demarate acţiuni de împădurire cu scop educativ a unor terenuri din fond forestier şi din afara acestuia, cu participarea cetăţenilor, şi în special a elevilor. Se vor executa acţiuni de curăţenie în fondul forestier, pe liziere, de întreţinere şi amenajare a traseelor turistice, izvoarelor, locurilor de popas. De asemenea, vor fi oferiţi la preţuri promoţionale puieţi forestieri pentru persoanele fizice şi juridice interesate în împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistenţei tehnice gratuite din partea personalului silvic.

De ce şi cât de important este, în ziua de azi, să plantăm pentru a păstra viu plămânul verde al Terrei?

Angajaţii ocoalelor silvice cărăşene vor împăduri luna aceasta peste 260 de hectare în cadrul cadrul campaniei Luna Pădurii. Vor fi plantaţi peste 1.250.000 de puieţi din toate speciile, spune Ştefan Stănescu – şeful Direcţiei silvice judeţene:

Potrivit lui Ştefan Stănescu, anul trecut pe raza judeţului Caraş-Severin, au fost împădurite peste 230 de hectare.

Sursa foto: bzc.ro

De același autor

Related Articles