Piscinele şi ştrandurile, în vizorul inspectorilor de sănătate publică

strand

Ştrandurile, piscinele şi bazinele de înot din Caraş-Severin, dar şi unităţile de alimentaţie publică ce funcţionează în incinta acestora au fost verificate în ultimele săptămâni, prin ordin al prefectului Nicolae Miu Ciobanu. Au fost aplicate 41 de sancţiuni contravenţionale. Cele mai mari amenzi au fost date de Inspectoratul Teritorial de Muncă, în valoare de 11.500 de lei, dar şi de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor. Din comisia mixtă de control au mai făcut parte reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică şi cei ai Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Au fost verificate 14 piscine şi 12 unităti de alimentaţie publică. „În total au fost aplicate 16 amenzi contravenţionale, din care: 6 de către DSP Caraş-Severin în valoare de 3.500 lei, 5 de către CJPC Caraş-Severin în valoare de 8.200 de lei, 3 de către ITM Caraş-Severin în valoare de 11.500 de lei şi două de către DSVSA în valoare de 1.800 de lei. La acestea s-au adăugat 25 de avertismente.

La ştranduri, piscine şi bazine, principalele nereguli au fost: lipsa marcaje adâncime şi bare de susţinere; lipsa cursurilor de igienă la angajaţi; evidenţe necorespunzătoare privind periodicitatea primenirii apei, modalităţii de dezinfecţie şi a substanţelor folosite; nerespectarea frecvenţei analizării apei de îmbăiere, prin analize de laborator, lipsa trusei de teste rapide; neanalizarea microbiologică a apelor de îmbăiere;    lipsa vestiarelor; lipsa autorizaţie sanitare de funcţionare; tarife neafişate la intrarea în piscină; lipsa unei persoane instruite în vederea acordării primului ajutor; lipsa afişării numărului maxim de persoane admise simultan în bazin; lipsa fişei de aptitudine pentru personalul angajat (control medical periodic); lipsa fişei de aptitudini emisă de medicul de medicina muncii; neevaluarea riscurilor pentru locurile de muncă;    neluarea măsurilor de către angajator pentru actualizarea planului de prevenire şi protecţie; nu au fost trimise notificări privind substanţele periculoase utilizate/manipulate; lipsa convenţiei pe linie de securitate şi sănătate în muncă; nesemnalizarea limitării accesului în încăperea centralei termice; lipsa documentelor între persoane angajate şi persoane juridice; neefectuarea controlului psihologic de către agentul control acces care conduce şi autoturism; neluarea măsurilor necesare la centrala termică pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă; lipsa buletinului de verificare a instalaţiei electrice; lipsa controalelor interne la locurile de muncă cu informarea în scris asupra neconformităţilor;    lipsa personalului pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor în caz de incendii.

Şi la unităţile de alimentaţie publică au fost constatate numeroase deficienţe: lipsa carnetului de sănătate pentru personalul care manipulează alimente; lipsa inregistrării sanitar-veterinare a unităţii de alimentaţie publică; lipsa facturilor, avizelor, certificatelor de calitate, etc., pentru ultimele intrări de produse alimentare; trasabilitate incompletă pentru produsele alimentare de origine animală/ nonanimală refrigerate – congelate; blat de lucru necorespunzator; balanţe semiautomate care nu aveau buletine de verificare metrologică.

(Sebastian Dragomir)

De același autor

Related Articles