mediatoare resita (5)

Începând cu anul 2012, anual în data de 4 mai este marcat acest eveniment.

Profesia de mediator este una liberală, cu tentă juridică. Mediatorii îşi pot desfăşura activitatea în cadrul unei societăţi civile profesionale, al unui birou în care pot funcţiona unul sau mai mulţi asociaţi sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale.

Profesia de mediator este coordonată de Consiliul de Mediere.

Pentru a deveni mediator o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ un număr de condiţii impuse de legea care reglementează medierea şi profesia de mediator, legea 192/ 2006.

Mediator poate să devină absolventul de studii superioare cu capacitate deplină de exerciţiu, cu vechime în muncă de cel puţin 3 ani, care este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activităţi şi care are o bună reputaţie şi nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni de natură a aduce atingere prestigiului profesiei. Acesta trebuie să urmeze un curs de formare a mediatorilor organizat de către unul dintre cei cinci furnizori de formare autorizaţi în acest sens de către Consiliul de Mediere. Cursurile de formare a mediatorilor derulate de către furnizorii de formare avizaţi de către Consiliul de Mediere se finalizează cu examen, organizat în conformitate cu prevederile Standardului de formare şi ale dispoziţiilor Consiliului de Mediere. Absolvenţilor examenului li se va elibera de către Consiliul de Mediere, Certificatul de absolvire, prin care se atesta îndeplinirea condiţiilor art 7 lit. f din Legea 192/ 2006, în vederea dobândirii calităţii de mediator autorizat pentru a exercita profesia de mediator.

Soluţionarea conflictelor pe cale amiabilă între două sau mai multe părţi utilizată cu succes în SUA şi Europa, a determinat societatea românească să perceapă avantajele modalităţilor alternative de soluţionare a conflictelor.

Medierea are o pondere de peste 60% în cauzele soluţionate prin metode alternative de rezolvare a conflictelor fiind cea mai uzitată modalitate în afara sălii de judecată.

Medierea este arta prin care o persoană specializată denumită mediator, ajută părţile implicate să transforme un conflict într-o înţelegere. Mediatorul ajută părţile aflate în conflict să genereze opţiuni, le face să înţeleagă că au posibilitatea saă aleagă între aceste opţiuni pornind de la ideea că fiecare persoană are un punct de vedere diferit.

Medierea, fiind mai puţin formală decât căile litigioase oferă posibilitatea părţilor aflate în conflict să îşi realizeze interesele, soluţiile fiind durabile, costurile semnificativ mai reduse, iar procedura confidenţială. Avantajul principal al medierii este acela că, părţile deţin controlul asupra întregului proces, procedura fiind informală, rapidă şi eficientă. Dat fiind succesul de care această modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor se bucură în SUA şi Europa, putem să ne facem speranţe în ceea ce priveşte viitorul medierii în România cu atât mai mult cu cât este de notorietate durata nejustificată a proceselor de pe rolul instanţelor româneşti.

Sursa: medierea.ro

 

Mediatorul Ionela Spătaru în dialog cu jurnalistul Mario Balint.