cersetor-3La 17 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei, desemnată pentru a promova gradul de conștientizare al necesității de a eradica sărăcia în toate țările. Tema pentru 2015 este „Construirea unui viitor durabil: să ne unim pentru a pune capăt sărăciei și a discriminării”.

Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei, în acest an, are o semnificație deosebită, deoarece este prima marcare după aprobarea documentului programatic „Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în septembrie 2015. În acest nou cadru de dezvoltare, menit să înlocuiască și să ducă mai departe Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, toate țările s-au angajat să pună capăt sărăciei în toate dimensiunile sale și în toate formele sale.

Cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Eradicarea Sărăciei, se pune accent pe reconştientizarea rolului pe care oamenii îl au în ceea ce priveşte diminuarea problemelor cu care se confruntă mediile defavorizate din ţările în curs de dezvoltare. Potrivit Uniunii Europene, o persoană este considerată ca fiind săracă dacă are “un venit disponibil sub 60% din venitul mediu naţional”.