[AUDIO] Erwin Josef Ţigla reales să reprezinte interesele etnicilor germani din Banatul de Munte

La adunarea generală care a avut loc miercuri, 16 martie la sediul Centrului german „Alexander Tietz” din Reşiţa au participat reprezentanţii forurilor locale din Dognecea, Anina/ Steierdorf şi municipiul de pe Bârzava.

În prezenţa asistenţei, preşedintele Forumului Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin, Erwin Josef Ţigla a prezentat raportul de activitate al celor 4 ani. În expunerea sa, acesta a menţionat că la începutul anului 2007, F.D.G. avea 1.635 de membri şi exercita o influenţă pozitivă între forţele politice din regiune, astăzi în registrele asociaţiei mai figurând aproximativ 1.300 de persoane cotizante. Invitaţii evenimentului au rostit cuvinte de laudă despre activitatea multiculturală a acestui for, catalogându-l ca pe unul dintre cele mai active din România, dar au criticat şi problema neimplicării într-un mod corespunzător a tineretului vorbitor de limbă germană din judeţ în multiplele activităţi organizate.

În finalul reuniunii, a fost aleasă conducerea alcătuită din 9 membri activi, preşedintele şi vicepreşedintele acestei formaţiuni. Pentru alţi 4 ani, în funcţia de preşedinte a fost reales Erwin Josef Ţigla, iar ca locţiitor al acestuia, cu atribuţii decizionale, acelaşi Christian Paul Chioncel, ambii întrunind cvorumul maxim de 29 de voturi liber exprimate din 29 de persoane cu drept de vot prezente în sală. O singură rocadă a avut loc în componenţa comitetului executiv de anul acesta, şi-anume în locul preşedintelui onorific al Forumului German din Reşiţa, Karl Ludwig Lupşiasca, retras din motive de sănătate, a fost ales Levinius Licker – membru activ al comunităţii germane din municipiul de pe Bârzava.

Ce şi-a propus preşedintele reales, pentru noul său mandat de 4 ani, aflaţi aici:

(Hardy Cvoica)

De același autor

Related Articles