Tragedia de la Timişoara unde doi copii şi o femeie au murit şi alte câteva zeci s-au intoxicat în urma unei acţiuni de dezinsecţie, a determinat autorităţile să declanşeze la nivel naţional operaţiunea TOXCONTROL.

Încă din 21 noiembrie sunt verificate persoanele fizice şi juridice care efectuează operaţiuni cu produse de protecţie a plantelor şi substanţe utilizate la dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare. În Caraş-Severin au fost controlaţi 7 operatori economici şi s-au aplicat amenzi în valoare de 6.000 de lei, pentru depozitarea neconformă a substanţelor periculoase.

În această perioadă, polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în colaborare cu reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și Oficiului Fitosanitar, de la nivelul județului Caraș-Severin, desfășoară acţiuni pentru prevenirea, identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi contravenţională, la regimul produselor de protecţie a plantelor și substanțelor utilizate în igiena și sănătatea publică, la dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

Acțiunile, coordonate la nivel național de către Inspectoratul General al Poliției Române, se derulează în perioada 21.11.2019 – 12.12.2019, în cadrul planului de acțiune ,,TOXCONTROL”.

Sunt verificate în principal, persoanele fizice și juridice care efectuează operațiuni cu produse de protecție a plantelor și substanțe utilizate în igiena și sănătatea publică la dezinfecție, dezinsecție și deratizare, precum şi modul cum sunt respectate dispoziţiile legale corespunzătoare acestui domeniu.

Scopul acţiunii îl reprezintă creşterea siguranţei cetăţeanului, protejarea vieții și integrității corporale, precum și creșterea gradului de sănătate și igienă publică.

De asemenea, se urmărește, cu prioritate, prevenirea și combaterea infracţiunilor prevăzute și pedepsite de legislația în domeniu – O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și Codul penal, precum:

  • falsificarea şi utilizarea ilegală de către operatori economici şi persoane fizice a   produselor de protecţie a plantelor și substanțe utilizate în igiena și sănătatea publică, la dezinfecție, dezinsecție și deratizare;
  • contrafacerea şi punerea în circulaţie a produselor și substanțelor menționate;
  • legalitatea efectuării importurilor, fabricării, depozitării, distribuirii şi utilizării produselor de protecţie a plantelor şi substanțe utilizate în igiena și sănătatea publică, la dezinfecție, dezinsecție și deratizare și a evidenţierii acestor operaţiuni;
  • producerea, deţinerea, livrarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor și substanțelor utilizate în igiena și sănătatea publică, la dezinfecție, dezinsecție și deratizare neautorizate/neomologate;
  • neluarea măsurilor de eliminare totală a produselor de protecţie a plantelor și substanțe utilizate în igiena și sănătatea publică, la dezinfecție, dezinsecție și deratizare care au devenit deşeuri;
  • obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a livra, manipula, transporta şi de a comercializa produsele de protecţie a plantelor ambalate și substanțele utilizate în igiena și sănătatea publică, la dezinfecție, dezinsecție și deratizare, cu inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire, în condiţii în care să nu provoace contaminarea mijloacelor de transport şi a mediului;
  • obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a stoca temporar produsele de protecţie a plantelor și substanțe utilizate în igiena și sănătatea publică, la dezinfecție, dezinsecție și deratizare numai ambalate şi în locuri unde s-au prevăzut toate măsurile de securitate;
  • identificarea tuturor situaţiilor care prezintă stări de risc ecologic ori de intoxicaţii în rândul oamenilor şi animalelor şi stabilirea, împreună cu autorităţile cu atribuţii în domeniu, a unor măsuri concrete de remediere.

Sunt verificați și operatorii economici înregistraţi pentru operaţiuni cu produse de protecţie a plantelor și substanțe utilizate în igiena și sănătatea publică, la dezinfecție, dezinsecție și deratizare, clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) ”ATENȚIE” sau fără clasă de periculozitate.

De la începutul acțiunii, au fost controlați7 operatori economici înregistrați/autorizați, la nivelul județului, pentru operaţiuni cu produse de protecţie a plantelor și substanțe utilizate în igiena și sănătatea publică, la dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

Au fost verificate condiţiile de autorizare, depozitare şi legalitatea operaţiunilor cu produsele și substanțele menționate, fiind constatate nereguli în ceea ce privește depozitarea acestora, motiv pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 6.000 de lei.