Spitalul Judeţean de Urgenţă din Reşiţa solicită Ministerului Sănătăţii dotarea secţiei de Neonatologie cu un aparat de ventilaţie pentru nou-născuţi în valoare de 75.000 de lei. Dacă acest proiect va fi aprobaţ Consiliul Judeţean Caraş-Severin va contribui şi el cu 10% din suma totală.

„Spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pot primi sume de la bugetul de stat  şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii care se alocă prin transfer în baza contractelor încheiate între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, pentru dotarea cu aparatură medicală, în condiţiile în care autorităţiile administraţiei publice locale participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora. „

Spitalul Judeţean din Reşiţa dispune în prezent de un aparat de ventilaţie neonatală primit din donaţii, iar dotarea cu un aparat de ultimă generaţie care să ajute nou-născuţii prematuri să supravieţuiască şi să reducă apariţia handicapurilor psihomotorii, este mai mult decât necesar, a precizat preşedintele CJ, Romeo Dumitrescu.

Daiana Roşca