În evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin erau înregistraţi la finele lunii iulie 2018 un număr de 3.843 persoane în căutarea unui loc de muncă, din care 1.670 erau femei . Dintre cele 3.843 persoane, 1.346 au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, celelalte 2.497 persoane fiind şomeri neindemnizaţi.

În funcţie de mediul de rezidență, la finele lunii iulie 2018, 1.578 şomeri proveneau din mediul urban şi 2.265 şomeri din mediul rural. Cei mai mulţi şomeri aveau vârsta cuprinsă între 40–49 de ani (1.100), urmaţi de cei din grupa de vârstă peste 55 de ani (691), de cei cu varsta 50-55 ani (688) şi de cei din  grupa de vârstă 30-39 de ani (635), la polul opus aflându-se persoanele cu vârsta sub 25 de ani (509) şi cei cu vârsta cuprinsă între 25-29 de ani (220).

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, șomerii cu nivel de studii liceal aveau cea mai mare pondere în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Caraş-Severin (28%), urmaţi de şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar (23,65%), de şomerii cu nivel de instruire profesional/arte şi meserii (21,10%), gimnazial (20,35%) şi universitar(5,31%), în timp ce şomerii cu studii post-liceale reprezentau doar 1,59% din totalul şomerilor.

Rata şomajului înregistrată în judeţul Caraş-Severin la finele lunii iulie 2018 a fost de 3,46%, mai mică cu 1,21 pp faţă de luna iulie a anului 2017 şi cu 0,14 pp mai mare decât cea din luna anterioară), tendința ușor ascendentă a ratei șomajului fiind influențată de înregistrarea absolvenților unităților de învățământ în evidențele AJOFM Caraş-Severin. Rata şomajului feminin a înregistrat valoarea de 3,38%, iar rata şomajului masculin a înregistrat valoarea de 3,52%.