Reşiţenii scapă de muntele de gunoaie de deasupra oraşului, o ameninţare la adresa sănătăţii publice.

Tribunalul Caraş-Severin a obligat societatea Green Ecobauer să aducă terenul la starea iniţială, după ce nu a respectat clauzele contractuale. Firma a depozitat toate deşeurile pe platforma închiriată pe fosta haldină de pe Drumului Lupacului, deşi ar fi trebuit să le sorteze şi să le transporte la un deponeu autorizat. Prima acţiune este programată astăzi, în prezenţa lichidatorului judiciar, având în vedere că Green Ecobauer se află în insolvenţă, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Reşiţa.

Având în vedere Decizia civilă nr. 228/A/2019 din 22.04.2019 și încheierea de îndreptare eroare materială din 16.07.2019, pronunțate de Tribunalul Caraș-Severin în dosar nr. 2457/290/2016**, rămase definitive, prin care instanța de judecată a constatat încetarea de drept a contractului de închiriere nr. 21407/4.12.2015, și a obligat S.C. Green Ecobauer SRL la predarea terenului obiect al contractului anterior menționat, în starea inițială către UAT Municipiul Reșița, a fost convocată S.C. Green Ecobauer SRL și lichidatorul judiciar Aktiv-lex Insolvență SPRL  în data de 13.12.2019, ora 11.00, la terenul obiect al contractului, situat în Reșița, Drumul Lupacului (haldina de gunoi), în vederea predării acestuia și identificării soluțiilor pentru aducerea acestui teren la starea inițială.

S.C. Green Ecobauer SRL nu a respectat clauzele contractuale prevăzute în contractul de închiriere nr. 21407/4.12.2015 fapt ce a dus la crearea unei situații de urgență. Pe terenul care a făcut obiectul contractului de închiriere se află în prezent o cantitate mare de deșeuri, acesta prezentându-se așa cum reiese din planșele foto anexate. Întrucât S.C Green Ecobauer SRL desemnat operator județean pentru activitățile componente ale serviciului de salubrizare (sortarea și organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor; selectare sortare și valorificare, compactare și balotare a deșeurilor reciclabile; stație de compost; valorificare compostare fracție umedă; transport deșeuri la deponeuri ecologice autorizate) nu a efectuat transportul la un deponeu autorizat a întregii cantități de deșeuri depozitate pe platforma închiriată, vă solicităm prezența unui reprezentant din partea instituției dumneavoastră de presă la această întâlnire în vederea constatării stării de fapt și a identificării unor soluții rapide de aducere a terenului la starea inițială.

Amintim că, societatea a rămas în urmă cu doi ani fără autorizaţie de mediu din cauza incendiilor ce au avut loc la haldina de gunoi.