Reşiţenii care au închiriate parcări de reședință au timp până în data de 1 aprilie să achite contravaloarea acestora.

Pentru plata taxei de parcare este necesar certificatul de înmatriculare cu viza I.T.P la zi și cartea de identitate / buletinul de identitate al solicitantului. În cazul în care utilizatorul nu va plăti abonamentul anual până la data menționată, locul de parcare va fi declarat vacant.

După această dată parcările nerevendicate vor fi scoase la licitație. În perioada 15 aprilie – 30 aprilie, se depun cereri pentru toate locurile care devin vacante.