pajistiNici o primărie din Caraş-Severin nu are constituite la această oră amenajamentele pastorale- care le-ar permite să concesioneze sau să închirieze pajiştile din domeniu public şi privat al localităţilor către fermieri. Aceasta este o problemă la nivel naţional în special în judeţele de munte, aşa cum este Caraş-Severinul. Odată cu apariţia în 2013 a legii care reglementează concesionarea şi închirierea pajiştilor comunale, au apărut şi problemele în ceea ce priveşte noile contracte ale fermierilor, deoarece nici o primărie nu are constituite amenajamentele pastorale cerute de actul normativ. Administraţiile locale nu au putut să mai încheie contracte cu fermierii deci au rămas fără redevenţele cuvenite, iar fermierii  nu au putut depune solicitări pentru obţinerea subvenţiilor acordate pentru întreţinerea şi lucrarea  pajiştilor . Pentru întocmirea acestor amenajamente pastorale s-a constituit un grup de lucru format dintr-un reprezentant al Direcţiei Agricole, unul al Camerei Agricole şi unul din partea Consiliului local al comunei care solicită amenajamentul, dar normele stufoase îngreunează foarte mult lucrul- spune directorul Direcţiei Agricole Caraş-Severin , Marius Zarcula.  Din cele 15 primării care au demarat procesul de constituire al amenajamentelor pastorale, cele mai avansate documentaţii sunt la Glimboca, Anina şi Caraşova – a mai menţionat Marius Zarcula.