Dunarea

Debitul Dunării la intrarea în ţară prin secţiunea Baziaş se află astăzi cu 2.050 mc/s sub media multianuală a lunii august, stabilită de specialişti la 4.300 mc/s. Potrivit reprezentanţilor Sistemului de Gospodărire a Apelor Mehedinţi, valorile debitelor în aval de barajul Porţile de Fier II sunt mult mai diminuate ca urmare a reţinerii unei părţi din volumul de apă în lacurile de acumulare ale celor două hidrocentrale de pe Dunăre pentru exploatarea normală a hidroagregatelor. Scăderea debitelor Dunării a dus la afectarea navigaţiei fluviale, în unele zone formându-se praguri de nisip. Navigatorii au fost avertizaţi cu privire la punctele critice pentru traficul fluvial.