Moneasa – sesiune de instruire a reprezentanților UAT-urilor din județul Arad

Prefectul Județului Arad, doamna Florentina Horgea, a îndrumat și coordonat instruirea cu primarii și secretarii orașelor și comunelor din Județului Arad, pe mai multe teme de interes din activitatea acestora. Întâlnirile de lucru au avut loc la Moneasa, unde s-au reunit reprezentanți din toate cele 77 de unități administrativ-teritoriale de pe raza județului.

Participanții au avut ocazia, în timpul desfășurării lucrărilor, să se familiarizeze cu ultimele noutăți din domeniul gestionării situațiilor de urgență la nivelul unităților administrativ-teritoriale, primarii fiind instruiți atât cu privire la obligațiile pe care le au în privința pregătirii în domeniul situațiilor de urgență, dar și cu privire la obligațiile pe care le au cu privire la serviciile voluntare pentru situații de urgență. La ședințele de instruire s-a mai discutat despre atribuțiile autorităților publice locale referitoare la problemele de mediu, despre atribuțiile autorităților locale în privința sănătății publice, despre organizarea și reorganizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar, despre organizarea și desfășurarea adunărilor publice etc. În același context, reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Arad au susținut, la rândul lor, colocvii documentate pe teme de larg interes pentru unitățile administrativ – teritoriale.

La instruirea de la Moneasa au participat, alături de Prefectul Județului Arad, Florentina Horgea și de Subprefectul Județului Arad, Vasilică Damian, mai mulți reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Arad, ai tuturor instituțiilor deconcentrate ale statului, la lucrări luând parte, astăzi, inclusiv Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București, Felix Cosma, împreună cu Alexandra Coiculescu, consilier în cadrul ANFP.

Programul intens al dezbaterilor desfășurate în cadrul acestei sesiuni de instruire de la Moneasa confirmă, o dată în plus, importanța acestora și nevoia constantă a reprezentanților unităților administrativ-teritoriale de a se informa cu privire la ultimele noutăți din domeniile lor de interes. Nu în ultimul rând, aș sublinia că prezența Președintelui ANFP a fost onorantă și binevenită, cei prezenți având ocazia să interacționeze la vârf în domeniul actualităților legislative referitoare la statutul funcționarului public. Le mulțumesc tuturor pentru participare, pentru modul exemplar în care și-au pregătit sintezele de informare și pentru buna desfășurare, în general, a sesiunii de instruire” – Prefectul Județului Arad, Florentina Horgea.