consiliul judetean caras-severin

Şi la Oţelu Roşu SC AQUACARAȘ SA, societate al cărui acţionar majoritar este Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a demarat toate procedurile legale pentru începerea lucrărilor prevăzute în contractele din cadrul Proiectului „ Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Caraş Severin ’’.

Pentru oraşul Oţelu Roşu proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Caraş Severin” prevede: modernizarea Staţiei de tratare a apei, realizarea a patru noi foraje, construirea unei noi Staţii de epurare a apelor uzate şi reabilitarea/ extinderea reţelei de apă şi a reţelei de canalizare menajeră.

Detaliat , pentru oraşul Oţelu Roşu sunt prevăzute următoarele lucrări:
– reabilitarea reţelei de apă pe 25 străzi pe o lungime totală de 15,902 km;
– extinderea reţelei de apă pe 14 străzi pe o lungime totală de 5,069 km;
– realizarea unei noi aducţiuni de apă tratată pe o lungime de 2,101 km;
– reabilitarea rezervorului de înmagazinare existent ( V=2500 mc);
– reabilitarea reţelei de canalizare menajeră pe 21 străzi pe o lungime totală de 7 km ;
– extinderea reţelei de canalizare menajeră pe 39 străzi pe o lungime totală de 22 km.
– realizarea a 5 Staţii noi de pompare ape uzate .

În cadrul contractului de lucrări ’’Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelelor de distribuţie şi reţelelor de canalizare în Oţelu Roşu’’ au fost predate amplasamentele pentru înlocuire reţea de apă şi extindere reţea canalizare pe străzile: Valea Ohabii, Oţelarilor şi Teodor Aman.

Valoarea totală a proiectului implementat de SC Aquacaraș SA, conform Contractului de finanţare, este de 492.847.686 lei (fără TVA) din care 40.726.431 lei sunt alocaţi investiţiilor în oraşul Oţelu Roşu.

Proiectul “Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș – Severin” este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu – Axa Prioritară 1 Sector Apă/Apă Uzată.