ITM Caraș Severin: Sancțiuni contravenționale în valoare totală de 16.500 lei pentru nereguli la stațiile de distribuție a carburanților

Inspectorii din cadrul ITM Caraș Severin au efecuat în perioada 10 – 16 martie, acțiuni de control în cadrul Campaniei Naţionale de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum și verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activitățile în stațiile de distribuție a carburanților auto.

Au fost efectuate 47 de controale inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Nu au fost identificate cazuri de muncă nedeclarată, însă, pentru alte încălcări ale prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă și din domeniul securității și sănătății în muncă s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 16.500 lei. Pentru neconformitățile constatate a fost dispus un număr de 99 măsuri de remediere.

Principalele deficiențe identificate:

– neevidențierea în foile colective de prezență a orei de începere și de sfârșit a programului de lucru, a orelor suplimentare și a orelor efectuate pe timpul nopții precum și neplata orelor de noapte;

– nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în REVISAL;

– completarea cu date eronate a Registrului electronic de evidență a salariaților;    

– nerespectarea modelului-cadru al contractului individual de muncă și necompletarea clauzelor obligatorii ale acestuia;                        

– nerespectarea prevederilor legale privind munca în zilele de sărbătoare legală, a repausului săptămânal de 48 ore consecutive și a sporului pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal;                                               

– depășirea duratei maxime legale a timpului de muncă zilnic;

– nu se face dovada acordării echipamentului individual de protecție;

– nu s-a efectuat examenul medical periodic;

– nu se asigură accesul lucrătorilor la fișele cu date de securitate ale substanțelor chimice periculoase;

– nedesemnarea persoanei responsabilă de acordarea primului ajutor;

– lipsă ISCIR la supapa de siguranță a instalației SKID;

– autorizație expirată pentru operatorii GPL.

De același autor

Related Articles