În luna septembrie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 195 controale, fiind dispuse angajatorilor 235 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 310.000 lei.

Principalele deficienţe constatate:

– neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă;

– necompletarea tuturor clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă;

– lipsa copiei contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc;

– neacordarea repausului săptămânal;

– neîntocmirea instrucţiunilor proprii;  

– consumabile expirate din trusa de prim ajutor;

– neefectuarea la data scadenţei a verificării periodice a instalaţiei de legare la pământ;

– utilizarea în spaţiul exterior a instalaţiilor electrice (prize) neprotejate;

– nesemnarea fişelor de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă;

– nu s-au luat măsuri pentru a respecta periodicitatea anuală a efectuării examenului  periodic pentru toţi lucrătorii;

– neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare;

– nu se asigură efectuarea triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor în condiţiile şi cu respectarea Instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă în scopul prevenirii contaminării cu virusul SARS Cov 2;

– neinstruirea lucrătorilor ţinând cont de noile riscuri reprezentate de infecţia cu SARS Cov 2; etc.

La 7 angajatori au fost identificate 11 persoane pentru care nu au fost întocmite formele legale de angajare. Domeniile de activitate ale angajatorilor sancţionaţi pentru muncă nedeclarată sunt: construcţii; consultanţă şi inginerie; panificaţie; restaurante.

Au fost comunicate de către angajatori 5 evenimente care au avut ca urmări 4 cazuri de incapacitate temporară de muncă şi 1 deces, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă se încadrează în categoria accidentelor de muncă.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 112 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-a înregistrat 1 contract colectiv de muncă.