Având în vedere că în ultima perioadă statisticile arată că a crescut numărul femeilor abuzate, Direcția generală pentru asistență socială a județului Caraș -Severin derulează un proiect care se numește generic ,, Împreună pentru o viață în siguranță!”.

Astfel se vine în sprijinul victimelor violentei domestice, şi se oferă atât posibilitatea iesirii din situatia de vulnerabilitate, cât si facilitarea transferului către o viată independentă, prin reintegrare socio-profesionala. Victimele violentei domestice beneficiază de servicii specializate: consiliere psihologică și juridică, servicii de asistență socială, precum și de consiliere vocațională care să le sprijine în vederea integrarii pe piața muncii și reintegrarii sociale.

Obiectivul specific al acestui proiect este reducerea numarului de victime ale violentei domestice prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de 42 locuințe protejate, în scopul transferului la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Activitățile relevante în cadrul acestui proiect din perspectiva grupului țintă, sunt urmatoarele:

În cadrul rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul acestora, după caz: cazare temporară gratuită (pe o perioada de 1an), susținerea tuturor cheltuielilor necesare traiului independent în locuința protejată, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de masuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/acompaniere socio-profesionala în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanță cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice.

Campania privind prevenirea și combaterea violenței în familie va urmari, în special, conștientizarea și sensibilizarea profesioniștilor din cadrul administrației publice centrale și locale privind prevenirea si combaterea violentei domestice din perspectiva noilor reglementari legislative, în acord cu Convenția de la Istanbul, precum și actiuni specifice pentru creșterea responsabilității sociale si promovarea inițiativelor de voluntariat.

Proiectul este implementat de Agenția Națională pentru Egalitate de șanse între Femei și Barbați și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caras-Severin , cod SMIS 128038, proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea sociala și combaterea saraciei.