Agenţia de Dezvoltare Regională Vest a publicat pe pagina de Facebook, fotografii cu stadiul actual al lucrărilor de renovare a Teatrului ”Mihai Eminescudin Oraviţa.

Obiectivul general al proiectului este creşterea atractivităţii turistice a oraşului Oraviţa prin restaurarea şi valorificarea durabilă a acestui obiectiv de patrimoniu de clasă A, care să contribuie astfel şi la dezvoltarea economică a zonei.

De asemenea, pe lângă restuararea şi conservarea Teatrului „Mihai Eminescu”, care ar urma să fie inclus în circuitul turistic local, regional şi naţional, investiţia mai cuprinde şi amenajarea parcului din faţa teatrului.

Valoarea totală a proiectului depăşeşte 10 milioane de lei, din care 9,28 milioane lei finanşare nerambursabilă, asigurată prin Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Beneficiarul investiţiei este Primaria Oravita.

Istoric

Teatrul Vechi Mihai Eminescu a fost construit între anii 1814-1817 în stil baroc vienez. Copia fidelă la scară redusă a Burgtheater-ului din Viena, acest spaţiu al culturii este inaugurat la 05 octombrie 1817 de către familia imperială, Francisc I de Habsburg-Lorena (între 1792-1806 a avut titlul de Francisc II al Sfântului Imperiu Romano-German apoi din 1806 pe acela de Francisc I de Austria până la moartea sa, în 1835) şi Carolina-Augusta de Bavaria.

Alte premiere absolute: pe scena teatrului a fost montată prima dată opereta Crai Nou şi este prima clădire din Europa iluminată artificial, cu lămpi pe acetilenă.