Controale la corn şi lapte

În luna mai 2018 Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, în calitate de coordonator al comisiei constituită în baza HG nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, a dispus verificări în unitățile de învățământ din județul Caraș-Severin în vederea bunei derulări a programului la nivelul județului.

Astfel, au fost efectuate 15 verificări pe linie sanitară și sanitar-veterinară la unitățile școlare din județ, aplicându-se trei avertismente și stabilindu-se termene de conformare pentru remedierea deficiențelor constatate. Totodată, a fost efectuată și o verificare la un producător, neconstatându-se probleme.

Grupul de lucru responsabil cu derularea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 de la nivelul Consiliului Județean Caraș-Severin a verificat centralizatoarele și avizele în vederea decontării sumelor necesare către furnizorii de lapte și corn și s-a reunit într-o întâlnire lunară de lucru.

Pentru implementarea măsurilor educative, elevii din nouă școli efectuează în perioada 11-15 iunie 2018 vizite la două fabrici de lapte, din Orțișoara, respectiv  Brașov.