Continuă înscrierile pentru cursurile gratuite de asistent maternal profesionist

Campania de recrutare a persoanelor interesate să devină asistent maternal profesionist continuă în județul Timiș. Cererile de înscriere la cursul de formare pot fi depuse până la sfârșitul acestei luni, după care va urma evaluarea candidaților. Dacă aceștia îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, vor începe un curs gratuit de pregătire de 60 de ore, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, cu respectarea tuturor normelor în vigoare.

Cererile pentru înscrierea la curs trebuie să fie însoțite de un CV, o copie după actul de identitate care să ateste faptul că solicitantul are domiciliul stabil în județul Timiș, o copie după diploma ultimelor studii absolvite, cazierul judiciar, adeverința conform Legiii 118 din 2019 privind persoanele care au comis infracțiuni sexuale, dar și adeverința medicală din care să rezulte faptul că persoana respectivă nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice. Documentele pot fi depuse personal la sediul instituției, pot fi trimise prin Poștă cu confirmare de primire (Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara) sau pe email la adresele dgaspctm@dgaspctm.ro sau dgaspctm@gmail.com.

Cei care doresc să urmeze acest curs trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
  2. să prezinte garanții morale și materiale pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor ce le revin referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament;
  3. să aibă în folosință legală o locuință care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;
  4. să aibă minim studii medii absolvite – cu diplomă;
  5. să nu fi suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
  6. să nu fi fost decăzuți din drepturile părintești sau să aibă copii declarați abandonați prin hotărâre judecătorească;
  7. să nu sufere de boli cronice transmisibile sau boli psihice.

Mai multe informații privind organizarea acestui curs pot fi obținute de la Biroul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul din cadrul DGASPC Timiș la numerele de telefon 0256-490281 sau 0256-494030.