Consiliul Judeţean Caraş-Severin convocat în sedinţă extraordinară

Consiliul Judeţean Caraş-Severin se întruneşte în şedinţă extraordinară astăzi de la ora 13, în sala de şedinţe. Pe ordinea de zi sunt şase proiecte de hotărâre, după cum urmează:

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondului de risc la nivelul Judeţului Caraş-Severin.
  2. Proiect de hotărâre   pentru modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.88/2004 privind aprobarea Actului Constitutiv al S.C. AQUACARAȘ S.A., cu modificările și completările ulterioare.
  3. Poiect de hotărâre privind acordarea unui  mandat expres  domnului consilier județean Albu Alexandru Vichentie, reprezentantul autorității tutelare  în Adunarea Generală a  Acţionarilor  S.C. AQUACARAŞ S.A., în vederea  contractării unei finanţări rambursabile interne de către societate.
  4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în sumă maximă de 26.760.407 lei, contractate de către S.C.AQUACARAȘ S.A., repezentând contribuția operatorului la cofinanțarea proiectului” modernizarea Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin,România”,fazat prin Contractul de Finanțare nr.128/02.10.2017(CodSMIS 2014+105956).
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului ”Modernizarea infrastructurii de apă și  apă uzată în județul Caraș-Severin, România”, fazat prin Contractul de Finanțare nr.128/02.10.2017(Cod SMIS 2014+105956).
  6. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea temporară Consiliului Local Teregova a tronsonului de drum județean DJ 608 Rusca, din intravilanul comunei Teregova de la Km 36+643m la Km 38+778m, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin și în administrarea Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

De același autor

Related Articles