Consiliul Judeţean Caraş-Severin convocat în şedinţă ordinară

Consiliul Judeţean Caraş-Severin a fost convocat în şedinţă ordinară, miercuri 31 octombrie de la ora 12. Pe ordinea de zi se află 20 de proiecte de hotărâri, printre care şi o rectificare bugetară. În pluş va fi făcută o informare privind implicarea Direcţiei de Drumuri Judeţene Caraş-Severin în administrarea şi întreţinerea reţelelor rutiere din judeţ, urmând a fi prezentat şi un raport de activitate al Consiliului de Administraţie al AQUACARAŞ SA pentru perioada august 2017-august 2018.

Ordinea de zi

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi a contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.09.2018.
 2. Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 43/16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2018, modificată și completată.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.45/ 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin sau finanţată de către acesta pe sursa F,pe anul 2018, modificată.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș Severin nr 46/16.02.2018 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea  Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2018, modificată și completată.
 6. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și taxelor speciale pentru activități și/sau servicii prestate de către direcțiile din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin și direcțiile (serviciile) de sub autoritatea Consiliului Județean Caraș-Severin, pentru anul 2019.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării adresate Ministerului Sănătăţii pentru achiziţionarea de aparatură medicală pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, pentru anul 2019.
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.81/12.04.2018 privind aprobarea proiectului,faza Dali, a documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, a sustenabilității și a contribuției UAT Caraș-Severin-Consiliul Județean Caraș-Severin la finanțarea proiectului ”EXTINDEREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII UPU DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA”, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.129/29.06.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat, a documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a contribuţiei Consiliului Judeţean Caraş-Severin la finanţarea proiectului „Modernizare DJ 608 Plugova (DN6)-Globurau-Costis-Borugi-Cornereva-Obita-Rusca (DN6)”.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.130/29.06.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat, a documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a contribuţiei Consiliului Judeţean Caraş-Severin la finanţarea proiectului ” Modernizare DJ 572 Comorâște-Berzovia”,Axa prioritară:6-Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională.Prioritatea de investiții:6.1-stimularea mobilității regionale prin conectarea  nodurilor secundare și terțiare  la infrastructura TEN-T,inclusiv  a nodurilor multimodale, Apel 3,POR /2018/6/6.1/4.
 11. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea temporară Consiliului Local Naidăș a tronsonului de drum județean DJ 571 C, din intravilanul comunei Naidăș, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin și în administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin.
 12. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu în vederea organizării împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a două evenimente în Județul Caraș-Severin, cu ocazia deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Sălii Polivalente Reșița, aflată în proprietatea publică a Județului Caraș-Severin și administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin.
 14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin, a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului ”Casa oficiali UDR, azi locuințe”, situat  în municipiul Reșița, str. Traian Lalescu ,nr.28, ap15A, județul Caraș-Severin.
 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane  prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr. 87/26.04.2018 privind aprobarea  organigramei, a statului  funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.88/26.04.2018 privind aprobarea organigramei și a statelor  de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică, cu modificările ulterioare.
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.165/27.07.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Resita, cu modificările ulterioare.
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.148/27.07.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş- Severin, cu modificările și completările ulterioare.
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.147/27.07.2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Ion Românu” Reșița, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Informare privind implicarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin în administrarea și întreținerea rețelelor rutiere din județul Caraș-Severin.
 2. Raport de activitate al Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA pentru perioada august 2017-august 2018.
 3. Intrebări. Interpelări

De același autor

Related Articles