[AUDIO]Anul 2021, productiv pentru Garda Forestieră Timişoara pe raza judeţelor din vestul României

Comisarii Gărzii Forestiere Timișoara împreună cu reprezentanții Inspectoratelor de Poliție Județene – Biroul Combaterea Delictelor Silvice, au efectuat verificări pe raza județelor: Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin.

Conform comisarului şef, Amar Ienea, ca urmare a neregulilor constatate au fost aplicate 630 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.881.000 de lei și confiscarea unui volum total de 2.571,189 mc material lemnos din care 1.066,727 mc fizic și 1.504,463 mc valoric însumând 322.169,332 de lei.

De asemenea a fost înștiințată Comisia de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră în vederea retragerii Certificatelor de atestare pentru 27 de operatori economici.

La nivelul celor 3 judeţe, reprezentanții Gărzii Forestiere Timișoara au constatat tăieri ilegale de arbori cumulând un volum de 2.653,792 mc cu o valoare totală a prejudiciului de 948.326,669 lei, fiind înaintate organelor de cercetare penală 66 de plângeri

În anul 2021 Garda forestieră a notificat primăriile și ocoale silvice, iar prin implicarea activă a personalului a fost preluată în pază suprafața de 6.290 ha, reprezentând păduri private cu suprafețe mai mici de 30 ha, a căror proprietari nu se pot identifica sau pentru care proprietarul a decedat și nu s-a realizat dezbaterea succesorală.

Amintim pe această cale despre faptul că deținătorii de fond forestier a căror proprietăți sunt mai mici sau egale cu 10 ha pentru care nu există obligativitatea întocmirii amenajamentului silvic pot recolta un volum de masă lemnoasă de până la 5mc/ an/ ha, după ce încheie contractul de servicii silvice cu ocolul silvic.

A fost decontată contravaloarea serviciilor de pază de la bugetul de stat în valoare totală de 3.633.858 lei pentru suprafața de 21.970 ha de fond forestier aparținând proprietarilor cu suprafețe mai mici de 30 ha.

Tot în anul 2021 Garda forestieră a verificat și a avizat și o suprafață totală de 4.535 ha pentru includerea în Catalogul Național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, astfel aceste suprafețe au intrat în regim de protecție strictă, unde nu sunt permise intervențiile silviculturale.

În toamna anului 2021 au început lucrările de împădurire la obiectivul ”Împădurirea unor terenuri agricole în cadrul fermei Campo D’ oro” în suprafață totală de 142,77 ha și au continuat lucrările de întreținere în cadrul obiectivului ”Înființarea, întreținerea și îngrijirea perdelei forestiere de protecție a câmpului și a malului – Potcoava-Cruceni” în suprafață de 4,98 ha.

Totodată a fost verificată și avizată pentru plată suprafață totală de 41.884 ha cu o valoare de 17.340.538,89 lei reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masa lemnoasă.

ing. Amar Ienea

Cele mai citite

Related Articles