SocolComunele ar trebui să joace un rol semnificativ în dezvoltarea ţării prin afirmarea potenţialului propriu şi a competenţelor-cheie care le fac semnificative la nivel regional. În Caraş-Severin, comuna Socol, cu satele aparţinătoare Baziaş, Câmpia, Pîrneaura şi Zlatiţa, beneficiazã de cel puþin două mari domenii în care dispune de oportunităţi pe care trebuie sã înveţe sã le folosească mai bine: agricultura şi turismul… confirmă acest lucru primarul Olga Ghţă:

Ori Baziaşul nu poate fi un Nimeni ori Nimic pentru România. Este tocmai poarta de intrare a Dunării în ţara noastă şi o primă carte de vizită a României dunărene. A fost cândva cel mai important port de legătură cu mari oraşe precum cu Budapesta, Viena, Bratislava şi zone mari din vestul Europei. Acum creează un prim impact negativ celor ce aleg să intre în ţara noastră pe calea apei, subliniind astfel disparitatea economică şi socială a zonei faţă de celelalte regiuni dunărene din Europa. Dar primii paşi pentru înlăturarea acestei stări de fapt au fost fãcuţi şi din luna decembrie a început implementarea unui proiect care va conduce la refacerea legăturilor dintre localitatea Baziaş şi localitatea Kusici din Serbia, prin reconstrucţia podului peste râul Nera de la Socol la Vracev Gaj. Asta ar permite o liberă trecere a mărfurilor şi oamenilor şi o accelerată dezvoltare turistică a regiunii, consideră primarul Olga Ghiţă.
Aşadar, oportunităţile există. Rămâne ca autorităţile publice, investitorii şi cetăţenii să ştie să le fructifice, iar Caraş-Severinul să îşi recapete strălucirea de altădată.