BrailaÎn judeţul Caraş-Severin beneficiază de pensii aproximativ 60.000 de persoane, iar cuantumul cheltuielilor efectuate din bugetul asigurărilor sociale depăşeşte lunar 500 de milioane de lei. Numărul beneficiarilor variază de la lună la lună, spune directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii, Gheorghe Brăilă:

Pensiile reprezintă cea mai importantă prestaţie de asigurări sociale acordată în cadrul sistemului public. Termenul de soluţionare a dosarelor este influenţat de categoria de pensie solicitată, a adăugat Gheorghe Brăilă:

Cererea de pensionare, împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, se depun la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului. Cererea poate fi depusă de persoana îndreptăţită, de mandatarul desemnat de acesta cu procură specială, de tutore sau curator.