Casa de Cultura Bocsa

Protejarea şi revitalizarea patrimoniului cultural, promovarea diversităţii, dialogului intercultural, întărirea culturilor minorităţilor şi a schimburilor culturale, sunt domenii de interes pentru care se pot solicita fonduri prin proiecte cu finanţare prin schema de granturi a Spaţiului Economic European. Aceasta este doar una dintre variantele care pot fi folosite de instituţiile publice, de ONG-uri sau chiar creatori şi artişti, experţi din domeniul culturii, studenţi din învăţământul superior. Casa de Cultură din Bocşa cuprinde, printre priorităţile sale din 2014, implementarea unor astfel de proiecte care să vină în sprijinul comunităţii prin creşterea gradului de culturalizare.

Şeful Serviciului Cultură din Primăria Bocşa, Dan Liuţ: