Alte 19 unităţi de învăţământ din Caraş-Severin vor primi bani pentru combaterea abandonului şcolar

Ministerul Educației a publicat lista inițială a cererilor de finanțare admise și respinse, din apelul „Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) Runda a II-a – Școli mici”.

145 de școli au fost admise pentru finanțare și 3 școli au fost respinse, înainte de contestații

In Caraş-Severin, numărul unităţilor incluse în acest program a crecut cu 19.

Avem runda întâi în derulare, în care avem 33 de unități care derulează de un an și jumătate acest proiect. Avem runda II, unde sunt semnate deja contractele de 12 unități de învățământ și tot pe PNRAS II, pentru școlile mici, avem admise 19 unități de învățământ, urmând ca în cel mai scurt timp să fie semnate și contractele,” ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, Ion Moatăr.

Printre unităţile de învăţământ declarate admise, se numără şi Şcoala Gimnazială din Ramna.

Avem câteva activități foarte importante. În primul rând ajutorul elevilor celor cu dificultăți la învățare, cursuri de formare cu profesori, ca să se descurce și să ajute acești elevi, și dotarea unei săli de clasă pentru elevii cu cerințe educative speciale și pentru consiliere școlare,” ne-a declarat directorul Şcolii Gimnaziale din Ramna, Petru Almăjean.

De finanțare va beneficia și Şcoala Gimnazială din Zorlențu Mare, spune directorul Sergiu Stanca.

În primul rând vom desfăşura activități didactice de consolidare, dezvoltare a elevilor, inclusiv activități remediale şi excursii,” ne-a declarat directorul Şcoalii Gimnaziale din Zorlenţu Mare, Sergiu Stanca.

Runda a II-a de apeluri a programului PNRAS, pentru școlile mici, are un buget de 50 milioane de euro.

Banii au fost împărțiți astfel:

  • Pentru 25 de milioane pot aplica școlile eligible. Valoarea alocării prin grant pentru fiecare unitate de învățământ eligibilă se va stabili pe baza costului unitar de 1.500 euro/elev sprijinit. Costul unitar era de 1.800 euro/an/elev sprijinit, în ghidul din dezbaterea publică.
  • 25 de milioane de euro vor fi folosiți pentru achiziții centralizate, realizate de Ministerul Educației prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

În cadrul acestei investiții, unitățile de învățământ eligibile vor fi sprijinite astfel:

1. Prin grant alocat direct unității de învățământ pentru o categorie de activități eligibile și necesare a se implementa la nivel de unitate de învățământ, vizând:

● Activități de identificare și monitorizare a elevilor în risc de abandon școlar;

● Activități pedagogice și de sprijin;

● Activități extracurriculare/extrașcolare;

● Activități de informare, consiliere, asistență și educație a părinților/ tutorilor legali;

● Activități de sprijin organizate în parteneriat cu alte autorități și instituții competente sau cu alți actori din comunitatea locală;

●  Subvenții, ajutoare, premii, burse pentru beneficiarii proiectului;

●  Lucrări de amenajare minore, achiziționarea de bunuri (opționale).

2. Prin achiziții centralizate, realizate de Ministerul Educației, prin UMPFE, pentru unitățile de învățământ, cu scopul de a le sprijini din punct de vedere administrativ, urmărindu-se:

● Organizarea unor cursuri de formare la nivel regional/național pe teme relevante pentru prevenirea abandonului școlar pentru beneficiarii de granturi;

● Achiziționarea și distribuirea unor bunuri și servicii de digitalizare, respectiv dotări cu echipamente și materiale didactice pentru școlile beneficiare;

● Mentorat și sprijin pentru personalul didactic – beneficiarii de granturi, conform ministerului.

Cele mai citite

Related Articles