Firmele care au idei inovative pot primi bani pentru a le pune în practică. Astfel că întreprinderile mici și mijlocii sau IMM-urile în parteneriat cu entități de inovare și transfer tehnologic pot depune cereri până în 15 februarie, prin aplicaţia MySMIS.

Se acordă finanțare pentru implementarea unor soluții inovative în vederea realizării de produse, servicii ori procese noi sau semnificativ îmbunătățite pentru piața/ domeniul de profil. Pot primi minimum 25.000 de euro şi maximum 200.000 de euro, iar contribuţia proprie a solicitantului va fi de cel puțin 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Regiunea Vest beneficiază de aproape 8 milioane de euro.  

Proiectul trebuie să reprezinte un transfer tehnologic în sensul ghidului specific și să vizeze includerea în piață/ comercializarea unor produse/ procese/ servicii noi sau semnificativ îmbunătățite, în urma aplicării unor soluții inovative sau în urma preluării unor rezultate ale cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă menționate în Anexa 2a la ghid.

Ghidul și toate detaliile sunt disponibile pe site-ul ADR Vest: https://bit.ly/3qTAVHJ.

Dacă ai întrebări suplimentare despre apelul de proiecte POR/2020/1/1.1.C./2, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1., Operațiunea 1.1.C, poți apela la Helpdesk-ul ADR Vest:

* E-mail – helpdesk@adrvest.ro
* Tel. 0256-491.923