Astăzi, 24 martie, s-a desfășurat proba la alegere a profilului și specializării din cadrul simulării probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2021, în cele 28 de licee și colegii din județul Caraș-Severin. Au fost prezenți 1360 de elevi (din 2181 elevi existenți în clasele XII-XII /62,35%), 821 nu s-au prezentat la examen, din care 322 de la clasa a XII-a învăţământ de zi (din 1648 existenți/19,53%) și 499 de la clasa a XIII-a învăţământ seral (din 533 existenți/93,62%).

Precizăm că niciun elev nu a fost respins la controlul epidemiologic.

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Ultima probă:

  • 25 martie 2021 Limba și literatura maternă

Proba scrisă  începe la ora 9:00. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă, nu sunt făcute publice, ele sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Toate unitățile de învățământ elaborează și transmit la inspectoratul școlar un raport pe școală, iar inspectoratul școlar elaborează un raport pe județ, care va fi transmis la Ministerul Educației. Raportul trebuie să includă și un plan de acțiune care va cuprinde măsurile de monitorizare, control și remediere.