Deponeul de la Lupac a fost recepţionat

Astăzi a fost încheiată activitatea de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii la Centrul de management integrat al deşeurilor de la Lupac, aferente proiectului de Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin -anunţă Consiliul judeţean Caraş-Severin.

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor a fost semnat de membrii comisiei de recepție, numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, de proiectant, antreprenor și de alți invitați prezenți .

Antreprenorii acestui proiect au fost S.C. Alpha Construct Sistem S.A. București( lider asociere), S.C. Alpha Construct Sistem S.A. București și S.C. Ecoviable Ingenierie SRL București, iar asistența tehnică a fost asigurată de : HILL INTERNATIONAL NV

Valoarea finală a execuţiei este de peste 70 de milioane de lei.

Investiţia urmează a fi predată, zilele viitoare, către operator, care mai are la dispoziţie 90 de zile pentru a efectua testele pentru punerea centrului în funcţiune. Centrul de la Lupac va prelua toate deşeurile din judeţul Caraş-Severin.

De același autor

Related Articles