Producătorii români de fructe ar putea obţine fonduri considerabile, care pot ajunge la 100.000 de euro pe an cu condiţia să se asocieze. Sesiunea de preluare a cererilor a fost prelungită şi simplificată. Cei interesaţi se pot adresa Agenţiei pentru finanţarea investiţiilor rurale până la jumătatea lunii viitoare.

Pot beneficia de finanţare nerambursabilă doar grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiţia IMM-urilor, iar valoarea sprijinului acordat este 100% public şi nu poate să depăşească anual 10% din valoarea producţiei comercializate şi 100.000 de euro pe an.

Măsura este considerată importantă de fermierii care obţin fructe de calitate, dar pe care le vând greu. Sprijinul nerambursabil se plăteşte sub forma unui ajutor forfetar în tranşe anuale pe o perioadă care nu poate depăşi cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut. Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producţiei comercializate anual prin intermediul grupului.