10 unităţi de învăţământ din Caraş-Severin au început noul an şcolar fără să deţină autorizaţie sanitară de funcţionare. Toate sunt cuprinse în proiecte de reabilitare, consolidare, dotări şi amenajare, iar lucrările sunt în diferite faze de execuţie cu finanţare din diferite surse – PNDL I, PNDL II, POR sau bugete locale.

Principalele probleme sunt grupurile sanitare necorespunzătoare, în curte, dar şi lipsa apei potabile, aşa cum este situaţia grădiniţelor din Milcoveni, Berlişte, Cârnecea şi Secăşeni. Şcoala Primară Ciudanoviţa nu are aviz de la Direcţia de Sănătate Publică deoarece se află în reabilitare. Lucrările sunt finalizate în proporţie de 98% şi urmează recepţia.

  • 4 pe motivul lipsei apei potabile: Grădinița PN Milcoveni (lucrări demarate în 17.08.2020/24 de luni termen de execuție), Grădinița PN Berliște (urmează încheierea contractului de execuție), Școala Primară și Grădinița PN din Secășeni (lucrări în faza de licitație), Școala
    Primară și Grădinița PN din Cârnecea (lucrări în faza de licitație);
  • 1 pentru reabilitare: Școala Primară Ciudanovița (lucrări finalizate 98%; urmează recepția lucrărilor; elevii vor avea grupuri sanitare, apă și canalizare la începutul anului școlar;
  • 3 pentru grupuri sanitare necorespunzătoare: Școala Gimnazială și Grădinița din Fizeș (contract de execuție încheiat in august 2020; autoritățile locale vor asigura transportul elevilor de gimnaziu cu microbuzul școlar la Școala Gherteniș care are autorizație de funcționare iar pentru grădiniță vor asigura o altă locație), Școala Primară Valea Roșie (lucrări în derulare/termen de execuție decembrie 2020; grupuri sanitare funcționale la începutul anului școlar) și Şcoala Primară din Naidăș (lucrări finalizate 90%; canalizare și apă la începutul anului școlar);
  • 2 pentru grupuri sanitare în curte/fără apă ți canalizare: Școala Primară Vrăniuț (a fost montat și racordat modulul sanitar; se execută lucrări de modernizare a spațiilor școlare pentru debutul anului școlar ) și Grădinița PN Ticvaniu Mic (lucrări în curs de execuție; autoritatea publică locală urmează să încheie contract pentru racordul utilităților)