La nivelul judeţului Caraş-Severin au fost admişi în clasa pregătitoare, în cadrul primei etape de înscriere, un număr de 1546 elevi. Pentru etapa a doua au rămas libere 583 de locuri, care au fost afişate la avizierul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, informează purtătorul de cuvânt ISJ Caraş-Severin, inspector şcolar, prof. Ion Chiosa.

Cele 583 de locuri rămase libere vor fi soluţionate în etapa a doua de înscriere în clasa pregătitoare, care se va desfăşura în perioada 22-28 iulie 2020, etapă rezervată copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.


În acest senş unităţile de învăţământ au fost informate în data de 21 iulie 2020 cu privire la Procedura operatională privind înscrierea copiilor în învăţământul primar în etapa a doua, procedură care se regăseşte pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, la secţiunea ,,Înscriere învăţământ primar”.
În data de 31 iulie 2020 se va afişa lista finală cu elevii înscrişi în clasa pregătitoare la finalul etapei a doua. În perioada 1-4 septembrie 2020, Comisia judeţeană de înscriere în învăţământul primar va soluţiona oricare altă situaţie referitoare la înscrierea în învăţământul primar, prioritar fiind interesul educaţional al copilului.