Administraţia Bazinală de Apă Banat a amendat Primăria Orşova. În urma unei sesizări, o echipă de inspectori s-a deplasat în control şi a constatat că ambele maluri ale râului Cerna, erau acoperite cu gunoaie aduse de apă, iar pe malul stâng al fluviului Dunărea, cât şi pe luciul apei, existau PET-uri, diferite obiecte de plastic şi deşeuri vegetale.

Administrația Bazinală de Apă Banat sancționează nepăsarea unor autorități publice locale cu privire la poluarea cu deșeuri a apelor situate în spațiul hidrografic Banat. În urma creșterilor de debite și niveluri pe cusururile de apă din arealul Banatului în ultimele săptămâni, apa a antrenat și deșeurile provenite din depozite neautorizate.

Administrația Bazinală de Apă Banat a amendat cu 80.000 lei Primăria Orşova.  În urma unei sesizări, o echipă de inspectori s-a deplasat în control și a constatat că ambele maluri ale râului Cerna, erau acoperite cu  gunoaie aduse de apă, iar  pe  malul stâng al fluviului Dunărea, cât și pe luciul apei, existau PET-uri, diferite materiale plastic şi deșeuri vegetale.  De asemenea i s-a impus ca măsură suplimentară curăţarea malurilor și albiilor  până la data de 15 iulie. Controalele vor continua şi perioada următoare pentru verificarea salubrizării cursurilor de apă.

 Atenționăm toate UAT-urile să ia măsuri, să verifice și să intervină pentru îndepărtarea depozitelor necontrolate de deșeuri  aflate pe maluri, pentru a evita antrenarea acestora în cursul de apă și obturarea secțiunilor de scurgere. În caz contrar, UAT-urile care vor încălca legislația vor fi amendate.

ABA Banat nu are ca obiect de activitate colectarea deșeurilor de pe maluri și din cursurile de apă, ci întreținerea albiilor și a malurilor acestora. Conform legislației în vigoare (Ordonanța nr. 21/2002 și Legea nr. 515/2002, art. 8) această obligație revine autorităților publice locale, care sunt direct responsabile cu gestionarea regimului deșeurilor în arealul administrat.