Periodic și sistematic Direcția Silvică Caraș-Severin, prin personalul angajat în centrala direcției, desfășoară activități de verificare a calității actului administrativ derulat de ocoalele silvice din subordine.

În urma controlului de fond efectuat de către delegații Direcției Silvice Caraș-Severin, în perioada 10.02-18.06.2020, la Ocolul Silvic Băile Herculane, s-a demonstrat faptul că actul de administrare a înregistrat deficiențe majore, exemplu stând faptele ilegale identificate în parchetele de exploatare contractate de operatori economici ca masă lemnoasă pe picior, în parchetele exploatate de către prestatori servicii sau în cantoanele gestionate de personalul silvic, precum și abuzurile unor angajați ai ocolului silvic, dimensiunea pagubelor fiind fără precedent la nivelul Direcției Silvice Caraș-Severin. Astfel:

Pagube constatate:

 • Cioate provenite din tăieri ilegale, nejustificate de pădurari, totalizând 6136 buc cu un volum de 1882 mc, paguba fiind evaluată la 462.918 lei;
 • Cioate provenite din tăieri ilegale, justificate de pădurari prin trei procese verbale de infracțiune și șase procese verbale de contravenție, totalizând 597 buc., cu un volum de 308 mc, paguba fiind evaluată la 155.989 lei;
 • În 3 parchete exploatate de operatori economici s-au constatat un număr de 202 cioate, cu un volum de 548 mc, paguba fiind evaluată la 247.259 lei, pentru care există suspiciuni de folosire ilegală a unui dispozitiv special de marcat sau unui dispozitiv artizanal;
 • S-au mai constatat pagube din declasarea materialului lemnos, facturi fictive și servicii neefectuate în sumă de 81.183 lei;

Măsuri aplicate până la această dată:

 • o plângere penală pentru folosirea ilegală a unui dispozitiv special de marcat de către un salariat al ocolului silvic;
 • șapte sesizări la parchet pentru pagube constatate în cantoanele silvice urmare a controalelor de fond;
 • trei propuneri de retragere a atestatelor de exploatare pentru operatori economici;
 • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pentru un tehnician silvic și doi pădurari;
 • retrogradarea din funcție a unui tehnician șef district;
 • sancționarea disciplinară prin diminuarea salariului cu 10% pe o perioadă de 1-3 luni la un tehn. șef district și 2 pădurari.

            Măsuri în curs de aplicare:

 • Sesizarea organelor de cercetare penală împotriva unor salariați ai O.S. Băile Herculane;
 • Sesizarea organelor de cercetare penală împotriva unor societăți comerciale care au adus prejudicii O.S. Băile Herculane;
 • Sesizarea organelor de cercetare penală pentru utilizarea unui dispozitiv de marcat neidentificat / artizanal;
 • Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pentru o serie de angajați;
 • Sancționarea disciplinară prin diminuarea salariului cu 10% pe o perioadă de 1-3 luni pentru 15 angajați. 

Direcția silvică își asumă în continuare rolul de administrator responsabil și transparent și nu va tolera activități ilegale, desfășurând permanent acțiuni de identificare a acestora la toate ocoalele silvice, chiar în aceste zile desfășurându-se verificări la Ocolul Silvic Mehadia.

Purtătorul de cuvânt al Direcţiei silvice Caraş-Severin, Dan Câmpan pentru Radio Reşiţa:

Dan Câmpan