Concursul național de titularizare 2020 a fost suspendat, potrivit unui Ordin de Ministru semnat de Monica Anisie. Anunţul a fost postat şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar al judeţului Caraş-Severin.

Vă comunicăm că, în temeiul prevederilor OMEC nr. 4549/17.06.2020, în perioada stării de alertă se suspendă organizarea şi desfăşurarea etapelor de mobilitate începând cu punctul 12 din calendarul mobilităţii. Înscrierile la concursul de titularizare, sesiunea 2020, precum şi derularea celorlalte etape de mobilitate se suspendă.

Ordinul nr. 4549 din 17.06.2020 obţinut de www.edupedu.ro:

Pe durata stării de alertă instituită pe întreg teritoriul țării se suspendă organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la punctul I, subpunctele 12-25 din anexa nr 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020 2021, aprobată prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5259/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Reluarea activităților, prevăzute la alineatul (1), se va realiza conform unui calendar aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, după încetarea stării de alertă instituită pe întreg teritoriul țării.

Titularizarea este angajarea într-o școală, pe o perioadă nedeterminată. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

Proba scrisă a examenului pentru titularizare în învățământ urma să aibă loc în data de 15 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare.

Calendarul concursului de titularizare prevedea că din 18 iunie încep înscrierile. Conform noului ordin, toate aceste etape se suspendă.