Formele asociative apicole legal constituite şi apicultorii individuali care solicită sprijin prin Programul Naţional Apicol (PNA) pot transmite, prin intermediul  mijloacelor electronice, la centrul judeţean APIA Caraș-Severin, până în 26 mai 2020 cererile de intenție însoțite de documentele justificative.

Conform directorului APIA, Dumitru Stepanescu, formularul cererii de intenţie împreună cu alte informaţii detaliate privind accesarea Programului Naţional Apicol se găsesc pe site-ul agenţiei cărăşene www.apia.org.ro.

Acesta a mai subliniat că, numai solicitanţii care depun cererea de intenție au ulterior dreptul să depună şi cererea de plată pentru decont prin care se va solicita sprijinul financiar pentru produsele menţionate iniţial. Cererile de plată pentru toate măsurile prevăzute în program au ca termen limită data de 1 august 2020.

Directorul APIA Caraş-Severin, Dumitru Stepanescu pentru Radio Reşiţa:

Dumitru Stepanescu

Reglementările nou introduse de PNA faţă de programele anterioare sunt următoarele:

  • finanţarea măsurilor de asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate, măsurilor de promovare a apiculturii şi a produselor apicole şi cele privind achiziţia echipamentelor de procesare a cerii şi ambalare a mierii;
  • pentru acţiunea raționalizarea transhumanței/ stupăritului pastoral-achiziţionarea de accesorii apicole a fost aprobată achiziţia uneltelor apicole şi echipamentelor de protecţie precum şi mijloacelor de transport apicol fără autopropulsie şi de încărcare-descărcare a stupilor necesare pentru deplasarea în pastoral;
  • decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri în vederea atestării calităţii mierii în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor apicole şi unei mai bune valorificări a acestora pe piaţă.

Program Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 are drept scop îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar.