Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa în parteneriat cu Universitatea din Szeged-Ungaria organizează, în zilele de 8 şi 9 noiembrie 2019, a 7-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Systems & Structures „SysStruc 2019”. Deschiderea manifestării ştiinţifice a avut loc în sala multimedia Constantin Gruescu a universităţii reşiţene. Coordonatorul proiectului, prof. univ. dr. ing. Gillbert-Rainer Gillich, a declarat:

Alături de cadrele didactice şi doctoranzii de la Facultatea de Inginerie şi Management, la această manifestare ştiinţifică de prestigiu participă cadre didactice şi cercetători din diferite centre universitare şi institute de cercetare din străinătate. Este vorba despre Universitatea Novi Sad – Serbia, Universitatea Tehnică din Viena – Austria, Universitatea Tehnică a Moldovei. Din ţara noastră instituţiile participante sunt: Academia Română – Institutul pentru Mecanica Solidelor, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă – URBAN INCERC Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucureşti).

Pentru lucrările conferinţei au fost elaborate articole de către 93 de autori.