Facultatea de Inginerie şi Management derulează prin Fondul de Dezvoltare Instituţional (FDI) al Ministerului Educaţiei Naţionale proiectul „Dezvoltarea bazei materiale pentru susţinerea activităţilor aplicative în domeniul tehnic”, în valoare totală de 165.937 lei.

Pe parcursul acestei săptămâni se derulează o serie de sesiuni de instruire, parte a activităţilor de proiect, pentru echipamentele didactice achiziţionate, menite să fie utilizate în cadrul lucrărilor aplicative (laborator, practică, cercetare) din domeniile inginerie electrică – informatică şi mecanică.

Cu ajutorul acestor standuri, proiectate şi realizate special în scop didactic, se urmăreşte adaptarea activităţilor aplicative la cerinţele tehnice actuale, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor practice ale studenţilor în domeniile maşinilor şi acţionărilor electrice, electronicii, măsurărilor, achiziţiei şi prelucrării semnalelor, maşinilor-unelte cu comandă numerică.