Marţi, 27 august 2019, la orele dimineţii ne-a părăsit pentru veşnicie bănăţeanul prin naştere, convingere, dragoste şi dăruire, inginer Dan Perianu.

Inginerul Dan Corneliu Ion Marius Perianu (Dan Gh. Perianu) s-a născut la Oraviţa, în 28 iunie 1943. După absolvirea cursurilor primare, din anul 1953 s-a stabilit la Reşiţa, unde a absolvit liceul, poreclit şi astăzi Bastilia, în anul 1960. A fost student la Facultatea de Mecanică (Secţia Maşini Termice) a Politehnicii din Timişoara, pe care a absolvit-o în 1965. Din acelaşii an a lucrat neîntrerupt la Uzina de Construcţii de Maşini Reşiţa, fiind şef al Serviciului de Organizare a Producţiei, şef al Compartimentul Patrimoniu, secretar al Consiliului de Administraţie al UCMR, şi în ultimii ani, până la pensionare (2007), consilier al directorului general al societăţii.

Volume care poartă numele de autor: Dan Perianu:

Istoria uzinelor din Reşiţa, 1771 – 1996; Timpul, 1996, 276 pagini + 32 pagini ilustraţii; ediţie îngrijită de Uzina de Construcţii de Maşini Reşiţa;

Istoria locomotivelorşi a căilor ferate din Banatul Montan; Reşiţa: Timpul, 2000, 212 pagini;

Contribuţie la istoricul metalurgiei în Banat. Aniversări 2002; InterGraf, 2002, 66 pagini; ediţie îngrijită de Uzina Constructoare de Maşini Reşţa;

Personalităţi ale culturii tehnice şi industriale din Banatul Montan. Dicţionar; Reşiţa: MODUS P.H., 2005, pagini 210, ediţie îngrijită de Direcţia Pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Caraş-Severin;

Streiflichter aus der Geschichte des Banater Berglands. Reschitza (Incursiuni în istoria Banatului Montan. Reşiţa). Traducerea în germană: Werner Kremm. Cuvânt înainte: Rudolf Graf. Postfaţă: Werner Kremm. Reşiţa: Banatul Montan, 2016; 200 pagini; ediţie îngrijită de Forumul Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin şi de Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor din România.

A colaborat la tipărirea următoarelor cărţi:

– Bordan, Silviu; Bogdan, George C.: 200 ani de construcţii de maşini la Reşiţa, 1771 – 1971; Reşiţa: Uzina de Construcţii de Maşini Reşiţa, 1971; vol. I: 404 pagini, vol. II: 272 pagini;

– Semmeringul Bănăţean: calea ferată Oraviţa – Anina = Der Banater Semmering: die Eisenbahnlinie Orawitza – Anina = The Banat Semmering: The Railway Oraviţa – Anina; coordonator şi prefaţă: Erwin Josef Ţigla. Reşiţa: Banatul Montan, 2013; 80 pagini, cu ilustraţii + hartă; ediţie îngrijită de Forumul Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin şi de Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor din România.

A colaborat, cu articole de specialitate, la publicaţii din ţară şi din străinătate. În perioada 2004 – 2012 a prezentat la Radio Reşiţa rubrica: Răsfoind din Cronica Veche a Banatului.

În perioada 26 octombrie 2015 – 20 februarie 2018 s-au desfăşurat în cadrul secţiei germane Alexander Tietz a Bibliotecii Judeţene Paul Iorgovici Caraş-Severin un şir de dezbateri sub genericul Păreri, opinii, realităţi. Discuţii amicale pe tema istoriei locale a Banatului Montan, cu ing. Dan Perianu din Reşiţa.

Pentru lucrările publicate a obţinut distincţii din partea unor fundaţii şi foruri de specialitate, inclusiv Academia Română. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa nr. 210 din 22 iunie 2010, a fost ales Cetăţean de Onoare al Municipiului Reşiţa pentru contribuţia marcantă adusă comunităţii locale în domeniul culturii tehnice şi industriale, aşa cum scrie în hotărâre.

Prin această despărţire, Reşiţa şi Banatul Montan au pierdut un om de excepţie, devotat spaţiului în care şi-a desfăşurat întreaga activitate până la ultima răsuflare. Ing. Dan Perianu va rămâne în memoria noastră ca un bănăţean de excepţie!

Informaţiile ne-au fost transmise de Erwin Iosef Ţigla.