Consiliul Local al orașului Băile Herculane se va reuni astăzi în ședință ordinară de lucru, unul dintre proiectele ordinii de zi fiind revocarea HCL 177 din 2011, prin care a fost efectuat schimbul de terenuri dintre orașul Băile Herculane și Valeriu Verbițchi.

Din analiza filelor de CF și a CF-ului in extenso se observă că în Cartea Funciară proprietar al acestor terenuri era statul român în cotă parte de 1/1, iar aceste terenuri au fost în administrarea fostei întreprinderi balneare de stat, devenită în 1990 SC Hercules, în baza Legii 15/1990. Astfel, orașul Băile Herculane nu avea niciun drept asupra lor, ca atare Primăria și orașul nu puteau face niciun fel de act de dispoziție, concesionare, închiriere, vânzare sau schimb și nu le puteau exploata în niciun fel sau altul! Se repară această greșeală prin această hotărâre! Sper ca și Consiliul Local să conștientizeze acest fapt și să îndrepte această eroare!, a declarat primarul orașului Băile Herculane – Cristian Miclău, inițiatorul proiectului de hotărâre.

Paul-Sever SMADU