Proiectul de realizare a Si­s­te­mului Naţional An­tigrindină şi de Creştere a Pre­ci­pi­ta­ţii­lor a prins contur şi la Lugoj.

Pe Câmpia Libertăţii, în vecinătatea stânelor de oi a fost amenajat un sistem de rachete care să disperseze norii.

Demersurile concrete din partea Guvernului României s-au lăsat aşteptate, mai bine de zece ani.

Specialiştii în agricultură le consideră foarte importante, pentru că sunt zone în Timiş care sunt afectate predominant de acest gen de fenomene, iar darea lor în folosinţă ajută şi o parte din judeţele Arad, Ca­­raş-Severin, dar şi teritorii din Serbia.

Alături de Lugoj vor fi dispuse astfel de puncte în toate zonele cul­ti­vate cu viţă de vie, pomi fructiferi şi le­gu­me – de la Ti­mişoara către Bu­ziaş, Recaş şi până spre Făget şi Caransebeş.

Ministerul Agriculturii intenţionează ca până în 2024 întreaga suprafaţă a­ra­bilă a ţării să
fie deservită de sis­temele antigrindină.

Ion Moldovan