În perioada ianuarie – decembrie 2018, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin a cuprins în programele de formare profesională organizate prin intermediul centrului propriu de formare profesională şi a centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, un număr de 466  persoane. Dintre acestea, 399 sunt șomeri, 56 sunt persoane beneficiare de formare profesională la locul de muncă prin programe de ucenicie, iar 11 sunt persoane care nu beneficiază de gratuitate, potrivit prevederilor legale în vigoare.

În perioada de referinţă au fost organizate 19 programe de formare profesională gratuite dintre care 18 programe de calificare/recalificare şi 1 program de specializare.

În ceea ce priveşte participarea şomerilor la cursurile de formare profesională, cel mai ridicat interes pentru astfel de programe de formare s-a înregistrat în rândul șomerilor cu vârsta peste 45 de ani şi sub 25 de ani, câte 32,33%,urmaţi de cei din grupa de vârstă 35–45 de ani, 20,80% şi de cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de anii, 14,54%.

În funcţie de nivelul de studii al şomerilor participanţi la cursurile de formare profesională, cei mai mulţi cursanţi, 351 persoane (87,975%), au studii profesionale, liceale sau postliceale, urmați de cei cu studii superioare -28 persoane (7,02%) şi de cei cu studii gimnaziale – 20 persoane (5,01%).

Meseriile/ocupaţiile, în funcție de numărul de participanți, pentru care s-au organizat programele de formare profesională gratuite pentru şomeri în anul 2018 sunt: lucrător în comerţ –161, îngrijitor batrâni la domiciliu -74,  lucrător finisor pentru construcții – 49, bucătar –42, frizer, coafor, manichiură, pedichiură– 24, inspector securitate şi sănătate în muncă -20, electrician exploatare medie şi joasă tensiune -15 şi instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze – 14.