La Editura „Sitech” de la Craiova a fost publicată, în două volume, cu sprijinul financiar al Primăriei oraşului Anina, lucrarea monografică „Anina. Oameni şi fapte”.

Lucrarea reprezintă o concretizare a strădaniilor pe care autorii Cristian-Liviu Mosoroceanu şi Muntean Alin le-au depus în vederea restituirii memoriei înaintaşilor, a personalităţilor şi a oamenilor de seamă care, fie veniţi de peste hotare, fie din variile regiuni ale ţării, ori născuţi în Anina, au contribuit cu toţii la evoluţia şi promovarea localităţii, atât în ţară, cât şi în străinatate.

Aceste volume nu erau posibile fără bunăvoinţa şi efortul nu doar a autorilor, ci şi a tuturor celor care au oferit, pe cale orală sau în scris, informaţii valoroase, şi cărora autorii le mulţumesc, în mod public.

Această ultimă apariţie editorială continuă seria scrierilor monografice dedicate localităţii, precum: „Anina, geografie şi istorie”, „Anina. Cultura şi viaţa socială”, „Economia Aninei” (în două volume), „Biserica Ortodoxă din Anina. Trecut şi prezent”, „Anina, aşezare şi istorie” (Ghid informativ), cât şi „Anina. Auxiliar didactic” (sau opţional didactic pentru elevi, aprobat în programa şcolară, şi predat la orele de curs). Sursa: facebook