Consiliul Local al Municipiului Arad a fost convocat în şedinţă publică ordinară pentru ziua de marți, 13 noiembrie 2018, ora 14, 00, în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluţiei nr. 75.

Ordinea de zi

1. Proiect de hotărâre nr. 395/2018 privind aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție: „Amplasare monument de for public – Arad 1918”– iniţiativa primarului.
2. Proiect de hotărâre nr. 396/2018 privind plata cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2018 în calitate de membru al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România (ALZIAR)– iniţiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre nr. 394/2018 referitor la aprobarea Studiului de oportunitate privind proiectarea, furnizarea și instalarea sistemului de e-ticketing și a indicatorilor tehnico-economici – iniţiativa primarului.
4. Proiect de hotărâre nr. 381/2018 privind participarea Direcției de Asistență Socială Arad, în calitate de co-aplicant, la proiectul „Un drum de la Erzurum pentru a câștiga. Incluziunea socială pe traseu puternic de la Arad la Erzurum”– în cadrul Schemei de Granturi Acţiunea de Înfrăţire între Oraşe din Turcia şi UE (TTGS) – iniţiativa primarului.
5. Proiect de hotărâre nr. 382/2018 privind participarea Municipiului Arad, în calitate de co-aplicant, la proiectul „Dialogul între Municipalităţi pentru Aderarea la UE ”– în cadrul Schemei de Granturi Acţiunea de Înfrăţire între Oraşe din Turcia şi UE (TTGS) – iniţiativa primarului.
6. Proiect de hotărâre nr. 374/2018 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad – iniţiativa primarului.
7. Proiect de hotărâre nr. 392/2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad – iniţiativa primarului.
8. Proiect de hotărâre nr. 383/2018 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, Piața Catedralei nr. 1, etaj II, corp A– iniţiativa primarului.
9. Proiect de hotărâre nr. 393/2018 privind modificarea denumirii locatarului unor contracte de închiriere aprobate în baza art. 2 din Hotărârea nr. 170/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad – iniţiativa primarului.
10. Proiect de hotărâre nr. 391/2018 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiul Arad – iniţiativa primarului.
11. Proiect de hotărâre nr. 376/2018 privind aprobarea documentației și a măsurilor în vederea asigurării unui spațiu situat în municipiul Arad, în vederea relocării procesului de învățământ al Colegiului Economic Arad – iniţiativa primarului.
12. Proiect de hotărâre nr. 378/2018 privind modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea nr. 376/2018 privind solicitarea adresată Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad pentru radierea unor înscrisuri din cărțile funciare aferente unor unități de învățământ – iniţiativa primarului.
13. Proiect de hotărâre nr. 389/2018 privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilele în care își desfășoară activitatea Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad – iniţiativa primarului.
14. Proiect de hotărâre nr. 390/2018 privind declararea ca bun de interes public local a unui teren situat în municipiul Arad, str. Ilarion Felea, rectificarea suprafeţei imobilului și stabilirea destinației acestuia– iniţiativa primarului.
15. Proiect de hotărâre nr. 388/2018 cu privire la repartizarea unei locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Arad – iniţiativa primarului.
16. Proiect de hotărâre nr. 399/2018 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Strada Ludovic Szantay nr. 10 – iniţiativa primarului.
17. Proiect de hotărâre nr. 400/2018 cu privire la rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF nr.350660 Arad și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad– iniţiativa primarului.
18. Proiect de hotărâre nr. 387/2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2018– iniţiativa primarului.
19. Proiect de hotărâre nr. 385/2018 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad – iniţiativa primarului.
20. Proiect de hotărâre nr. 386/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2018 – iniţiativa primarului.
21. Proiect de hotărâre nr. 397/2018 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad, punerea la dispoziție și includerea în rezerva Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad a unor terenuri rezultate ca urmare a lucrării de cadastru sistematic la nivelul municipiului Arad – iniţiativa primarului.
22. Proiect de hotărâre nr. 398/2018 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilelor situate în extravilanul municipiul Arad, înscrise în CF nr.338618 Arad și CF nr.333517 Arad în vederea asigurării accesului proprietarilor la parcela A 1599/1/1 – iniţiativa primarului.
23. Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor Consiliului Local al Municipiului Arad, ședința extraordinară din data de 21 septembrie 2018 și ședința extraordinară de îndată din data de 28 septembrie 2018.
24. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna noiembrie 2018.
25. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.
26. Interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad.