apostila1La Instituția Prefectului din judeţul Timiş va avea loc, de la ora 13,  prezentarea proiectului Sistem interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate pentru acte oficiale administrative. Noul serviciu va oferi posibilitatea consultării în timp real prin mijloace electronice a bazei de date centralizate şi verificării autenticităţii actelor oficiale administrative pentru care Prefectura eliberează apostila în conformitate cu obligaţiile internaţionale asumate de România.

De rezultatele proiectului vor beneficia, în primul rând, persoanele interesate să verifice autenticitatea unei apostile emise de statul român (angajatori, mediu de afaceri, autorităţi şi instituţii publice, instituţii de învăţământ), în contextul globalizării pieţei forţei de muncă şi a liberei circulaţii a persoanelor şi serviciilor. Totodată, beneficiari ai implementării proiectului vor fi şi cele 42 de instituţii ale prefectului care vor efectua înregistrările în baza de date centralizată sau care vor dori să obţină informaţii despre alte apostile eliberate în România, prin 88 de angajaţi ai acestora şi ai M.A.I. care vor fi instruiţi pentru a opera sistemul.