Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara anunţă recuperarea orelor de lucru aferente zilei de 14 august 2017, stabilită ca zi liberă potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 512/2017, în conformitate cu Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, astfel:

În perioada 16.08.2017 – 25.08.2017, programul de lucru pentru personalul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara, cu excepţia celui din cadrul Trezoreriei Statului, va fi următorul:

08, 17.08, 21.08, 22.08, 23.08, 24.08 – 08:00 – 17:30;
08, 25.08 – 08:00 – 15:15.

În data de 14 august 2017, birourilor vamale de frontieră vor asigura efectuarea formalităţilor vamale de intrare/ieşire a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii. De asemenea, birourile vamale de interior vor asigura efectuarea formalităţilor vamale de imporţ export sau tranzit pentru mărfuri perisabile, mărfuri cu caracter urgent.