În luna aprilie a anului 2017, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara a încasat la Bugetul General Consolidat suma de 858 milioane lei, cu 9,4% mai mult decât în luna similară a anului 2016 şi cu 11% mai mult decât media lunară a trimestrului I al anului curent.

Cele mai bune rezultate au fost obţinute de către Administraţiile finanţelor publice din judeţele Caraş-Severin Arad şi Timiş .

Urmare acţiunilor de executare silită (popriri bancare, popriri la terţi, sechestre bunuri mobile şi imobile), în primele 4 luni ale anului 2017, s-au încasat la Bugetul General Consolidat peste 91 milioane lei. În luna aprilie s-au încasat 27 milioane lei, cu 11% mai mult decât media trimestrului I al anului în curs.

Structurile de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara au efectuaţ în primele patru luni ale anului 2017, un număr de 853 acţiuni, în urma cărora au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare totale în valoare de 329 milioane lei, din care 322 milioane lei la persoane juridice şi 7 milioane lei la persoane fizice”, a informat Finanţele Publice Timişoara.

Sursă: banatulmeu.ro